MT&Partners

Cấp giấy phép lao động cho Người nước ngoài không có bằng cấp, xác nhận kinh nghiệm làm việc

01-01-23 MTParners

Hiện nay, với xu hướng của nền kinh tế phẳng và sự hội nhập ngày càng sâu rộng của Việt Nam vào thế giới, rất nhiều người nước ngoài đã đến Việt Nam làm việc và cư trú.

Một doanh nghiệp sẽ tự tìm được mình được những người nước ngoài phù hợp để làm việc cho chính doanh nghiệp đó. Tuy nhiên, không phải người nước ngoài nào cũng đáp ứng đủ điều kiện để cấp giấy phép lao động tại Việt Nam, một trong những điều kiện tiên quyết trước khi doanh nghiệp sử dụng người lao động nước ngoài.

Đối với những người lao động nước ngoài có đủ bằng cấp, giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc, thì doanh nghiệp tương đối dễ dàng xin cấp giấy phép lao động cho những đối tượng này.

Tuy nhiên, thực trạng ghi nhận tình trạng không phải bất cứ người lao động nước ngoài cũng có đủ các tài liệu bằng cấp, kinh nghiệm theo luật định. Do đó, doanh nghiệp rất khó khăn, thậm chí là không thể xin cấp được giấy phép lao động cho những đối tượng như vậy.

Nghiên cứu Nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2022 và bằng kinh nghiệm của mình, MT&Patners nhận thấy, đối với những người lao động nước ngoài không đáp ứng đủ kiện về bằng cấp, kinh nghiệm, doanh nghiệp vẫn có thể tuyển dụng và sử dụng những đối tượng này nếu biết lựa chọn Hình thức làm việcChức danh phù hợp.

Ví dụ, doanh nghiệp có thể lựa chọn hình thức làm việc Người quản lý hoặc Giám đốc điều hành cho những người lao động nước ngoài không đáp ứng đủ kiện về bằng cấp, kinh nghiệm. Khi áp dụng hình thức làm việc này, doanh nghiệp chỉ cần cung cấp các tài liệu nội bộ doanh nghiệp hoặc các giấy phép đăng ký tại cơ quan thẩm quyền để chứng minh cho tư cách làm việc của người lao động nước ngoài, mà không phải cung cấp thêm bất cứ tài liệu khác về bằng cấp, kinh nghiệm.

MT&Partners rất mong bài viết sẽ mang lại kiến thức hữu ích cho quý bạn đọc.

267

Gửi thành công