MT&Partners

Câu hỏi thường gặp

Gồm có những mô hình sau:
1/ Doanh nghiệp tư nhân;
2/ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
3/ Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lại;
4/ Công ty cổ phần;
5/ Tư vấn mô hình tập đoàn và tổng công ty.
Khi phát sinh nhu cầu thay đổi những nội dung liên quan đến vốn, ngành nghề, địa chỉ trụ sở, người quản lý doanh nghiệp...
Được hiểu cụ thể là một sự kiện tại doanh nghiệp phát sinh mất khả năng thanh toán. Nếu vận dụng và thực hiện thủ tục phá sản hợp pháp giúp mang lại nhiều lợi ích cho chính doanh nghiệp mất khả năng thanh toán.
Khi có nhu cầu mở rộng địa bàn hoạt động kinh doanh.

Vẫn còn nhiều câu hỏi cần giải đáp?

GỬI CÂU HỎI NGAY

Gửi thành công