MT&Partners
Cấp giấy phép lao động

Cấp giấy phép lao động

Công ty Luật TNHH MT & Partners cung cấp dịch vụ cấp giấy phép lao động, miễn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam. Tùy thuộc vào trình độ và chuyên môn của mỗi người lao động nước ngoài, MT & Partners sẽ tư vấn để lựa chọn vị trí công việc phù hợp trong mỗi doanh nghiệp để có thể xin cấp giấy phép lao động. Với thời gian thực hiện trung bình 15 ngày làm việc, MT & Partners sẽ nhanh chóng và hiệu quả giải quyết nhu cầu cấp phép lao động của doanh nghiệp. Quý khách hàng hãy liên hệ Công ty Luật TNHH MT & Partners để được tư vấn và hỗ trợ sớm nhất.

Liên hệ ngay

Quyền sở hữu trí tuệ

Quyền sở hữu trí tuệ

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Công ty Luật TNHH MT & Partners cung cấp dịch vụ.

Quyền sở hữu trí tuệ

Đăng ký bản quyền tác giả

Công ty Luật TNHH MT & Partners cung cấp dịch vụ.

Quyền sở hữu trí tuệ

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Liên hệ ngay

Câu hỏi thường gặp

Được, tuy nhiên người lao động nước ngoài cần được cấp giấy phép lao động tuỳ theo trình độ và chuyên môn. Thời gian trung bình chỉ từ 15 ngày làm việc giải quyết nhu cầu cấp phép lao động của doanh nghiệp.
1. Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu
2. Đăng ký bản quyền tác giả
3. Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Gửi thành công