MT&Partners

NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI CÓ ĐƯỢC MUA ĐẤT TẠI VIỆT NAM?

19-03-24 MTParners

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1, Điều 186 của Luật đất đai năm 2013 (đang có hiệu lực): Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc các đối tượng có quyền sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở thì có quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Đồng thời, căn cứ theo quy định tại Điều 8, Luật nhà ở năm 2014 về điều kiện được công nhận quyền sở hữu nhà ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải đáp ứng hai điều kiện:

a) Được phép nhập cảnh vào Việt Nam; và

b) Có nhà ở hợp pháp thông qua hình thức mua, thuê mua nhà ở thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản (sau đây gọi chung là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản); mua, nhận tặng cho, nhận đổi, nhận thừa kế nhà ở của hộ gia đình, cá nhân; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại được phép bán nền để tự tổ chức xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật.

Như vậy, theo quy định hiện hành, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài không được nhận chuyển nhượng (mua) quyền sử dụng đất tại Việt Nam, mà chỉ được sử dụng quyền sử dụng đất thông qua giao dịch gắn liền với nhà ở theo Luật nhà ở như nêu trên. Mặc dù vậy, quy định hạn chế này sẽ chấm dứt từ ngày 01/01/2025.

Bởi Luật đất đai năm 2024 vừa được Quốc hội Việt Nam thông qua và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2025 (thay thế cho Luật đất đai 2013), đã quy định người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam thì được xem là cá nhân sử dụng đất như người Việt Nam ở trong nước.

Đồng thời căn cứ theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 28, Luật đất đai năm 2024, thì người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Việt Nam.

Như vậy, có thể thấy Luật đất đai năm 2024 đã mở rộng hơn quyền sử dụng đất của người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam, từ đó tận dụng được nguồn lực tài chính của cộng động người Việt Nam ở nước ngoài, hạn chế các giao dịch mua bán không công khai, thiếu minh bạch.

MT & Partners mong bài viết sẽ mang lại kiến thức hữu ích cho quý bạn đọc.

677

已提交