MT&Partners

VỢ HOẶC CHỒNG NGOẠI TÌNH BỊ XỬ LÝ THẾ NÀO?

11-03-24 MTParners

Việc một người đang có vợ hoặc có chồng nhưng lại chung sống như vợ chồng với người khác (hay ngoại tình) là hành vi trái đạo đức xã hội và vi phạm pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, có một thực tế đáng buồn là hành vi này đang xảy ra và có dấu hiệu gia tăng trong xã hội hiện nay.

Theo quy định tại Điều 2 của Luật hôn nhân gia đình năm 2014, một trong những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình là “Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng”; và theo quy định tại Khoản 1, Điều 19, Luật hôn nhân gia đình năm 2014, vợ chồng có nghĩa vụ thương yêu, chung thủy, tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; cùng nhau chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia đình.

Vì vậy, hành vi ngoại tình nếu xảy ra sẽ phải chịu các chế tài xử phạt về hành chính và hình sự theo quy định pháp luật Việt Nam. Cụ thể như sau:

– Về xử phạt hành chính, theo quy định tại Khoản 1, Điều 59, Nghị định 82/2020/NĐ-CP, người đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác; hoặc người chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ có thể bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

– Về trách nhiệm hình sự, theo quy định của Bộ luật hình sự 2015, Điều 182. Tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng:

1. Người nào đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:

a) Làm cho quan hệ hôn nhân của một hoặc hai bên dẫn đến ly hôn;

b) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Làm cho vợ, chồng hoặc con của một trong hai bên tự sát;

b) Đã có quyết định của Tòa án hủy việc kết hôn hoặc buộc phải chấm dứt việc chung sống như vợ chồng trái với chế độ một vợ, một chồng mà vẫn duy trì quan hệ đó.

Như vậy, đối với hành vi ngoại tình, tuỳ theo hậu quả của hành vi, mà người vi phạm có thể bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 03 năm.

253

Gửi thành công