MT&Partners

Nuôi con người khác do vợ ngoại tình, chồng được bồi thường thiệt hại

22-06-23 MTParners

Đây là nội dung tại Bản án số 04/2020/DS-ST ngày 28/5/2021 của Toà án nhân dân Thanh Ba, huyện Phú Thọ. Cụ thể:

Trong thời gian hôn nhân với anh V, chị H có đi buôn bán và có quan hệ ngoài luồng và có thai với người khác, sinh ra cháu L.

Việc anh H lấy vợ, sinh con là mục đích được hưởng lợi về tình cảm, cậy nhờ con khi tuổi già. Tuy nhiên việc cháu L không cùng huyết thống với anh H nhưng anh H đã phải nuôi cháu L từ khi sinh ra tháng 12/2015 đến tháng 3/2020 là 4 năm 3 tháng (51 tháng).

Thiệt hại về vật chất và tinh thần của anh V đương nhiên được mọi người trong xã hội thừa nhận, do vậy cần buộc chị H phải có trách nhiệm bồi thường.

Về căn cứ bồi thường: Ngoài căn cứ theo khoản 1 Điều 584 BLDS Toà án còn áp dụng quy định chung theo Điều 3 BLDS và Lẽ công bằng theo quy định của BLDS để buộc bồi thường. Điều 6 Bộ luật dân sự quy định:

“2. Trường hợp không thể áp dụng tương tự pháp luật theo quy định tại khoản 1 Điều này thì áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại Điều 3 của Bộ luật này, án lệ, lẽ công bằng”.”

Vì vậy, người gây thiệt hại (chị H) phải có trách nhiệm bồi thường là phù hợp với quy định chung của pháp luật và vì lẽ công bằng.

Kết luận, toà án buộc chị H phải bồi thường cho anh V tổng số tiền là 96.970.000 đồng.

MT&Partners mong bài viết sẽ mang lại kiến thức hữu ích cho quý bạn đọc.

117

Gửi thành công