MT&Partners

Nghị định mới sửa đổi, bổ sung về lao động người nước ngoài tại Việt Nam

13-10-23 MTParners

Vừa qua Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18/9/2023 (“Nghị định 70”) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 (“Nghị định 152”) của chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Trong đó, có những sửa đổi và bổ sung quan trọng liên quan đến việc sử dụng người lao động nước ngoài của các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Ví dụ, theo Nghị định 152 chỉ quy định vị trí công việc Giám đốc điều hành là người đứng đầu và trực tiếp điều hành đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Nhưng nay Nghị định 70 đã giải thích rõ hơn về vị trí công việc Giám đốc điều hành áp dụng đối với người lao động nước ngoài, là người thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  • Người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Người đứng đầu và trực tiếp điều hành ít nhất một lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp

Sửa đổi nêu trên giúp các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng lao động và cơ quan cấp phép thuận lợi và nhanh chóng hơn trong việc xác định chức danh Giám đốc điều hành của người lao động nước ngoài.

Đồng thời, Nghị định 70 cũng rút ngắn thời gian phải thực hiện thủ tục Xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài từ trước ít nhất 30 ngày xuống còn 15 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài; bổ sung thêm nhiều vị trí công việc không yêu cầu phải thực hiện thủ tục Xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Nghị định 70 có hiệu lực từ ngày 18/9/2023 và đính kèm theo nhiều biểu mẫu mới áp dụng đối với việc sử dụng người lao động nước ngoài tại Việt Nam.

MT& Partners trân trọng gửi đến Quý bạn đọc toàn bộ nội dung của Nghị định 70 tại tài liệu đính kèm dưới đây.

Nghị định 70_2023_ND-CP_579513

340

Gửi thành công