MT&Partners

Mẫu đơn thuận tình ly hôn mới nhất

14-07-23 MTParners

Trường hợp yêu cầu thuận tình ly hôn là giải quyết việc dân sự, do đó căn cứ theo Khoản 2 và 3, Điều 362 Bộ luật tố tụng dân sự 2015, đơn thuận tình ly hôn cần có các nội dung dưới đây:

2. Đơn yêu cầu phải có các nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm làm đơn;

b) Tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc dân sự;

c) Tên, địa chỉ; số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người yêu cầu;

d) Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết và lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự đó;

đ) Tên, địa chỉ của những người có liên quan đến việc giải quyết việc dân sự đó (nếu có);

e) Các thông tin khác mà người yêu cầu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết yêu cầu của mình;

g) Người yêu cầu là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ, nếu là cơ quan, tổ chức thì đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu vào phần cuối đơn; trường hợp tổ chức yêu cầu là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp.

3. Kèm theo đơn yêu cầu, người yêu cầu phải gửi tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp.

Đương sư có thể tải mẫu đơn yêu cầu giải quyết việc thuận tình ly hôn quy định tại Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP ngày 09 tháng 08 năm 2018 của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao theo đường link đính kèm dưới đây.

https://www.mtpartners.vn/wp-content/uploads/2023/07/Mau-don-thuan-tinh-ly-hon-2023.docx

Khi soạn đơn thuận tình ly hôn, đương sự cần lưu ý cung cấp đủ các thông tin dưới đây để toà án có thể thụ lý và giải quyết trọn vẹn vụ việc:

(i). Cơ sở cho việc kết hôn: theo giấy chứng nhận đăng ký kết hôn số ngày bao nhiêu? Đăng ký ở đâu?

(ii). Mô tả tình trạng hôn nhân hiện tại: có sống chung hay không? Mối quan hệ hiện tại thế nào?

(iii). Các con chung (nếu có): họ tên và ngày tháng năm sinh, kèm theo thông tin giấy đăng ký khai sinh. Nêu rõ thoả thuận phân chia nuôi con như thế nào, mức cấp dưỡng của người không trực tiếp nuôi dưỡng.

(iv). Tài sản chung (nếu có): mô tả các tài sản chung và thoả thuận phân chia tài sản chung.

(v). Nợ chung (nếu có): các khoản nợ chung và thoả thuận giải quyết nợ chung.

MT & Partners mong bài viết sẽ mang lại kiến thức hữu ích cho quý bạn đọc.

154

Gửi thành công