MT&Partners

Mẫu Đơn khởi kiện ly hôn (hay là ly hôn đơn phương) mới nhất

14-07-23 MTParners

Căn cứ theo quy định tại Khoản 4 và 5, Điều 189 Bộ luật tố tụng dân sự 2015, Đơn khởi kiện ly hôn cần có các nội dung sau:

4. Đơn khởi kiện phải có các nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;

b) Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện;

c) Tên, nơi cư trú, làm việc của người khởi kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người khởi kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).

Trường hợp các bên thỏa thuận địa chỉ để Tòa án liên hệ thì ghi rõ địa chỉ đó;

d) Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có);

đ) Tên, nơi cư trú, làm việc của người bị kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người bị kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người bị kiện thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người bị kiện;

e) Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có)

Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

g) Quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm; những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết đối với người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

h) Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng (nếu có);

i) Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện.

5. Kèm theo đơn khởi kiện phải có tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Trường hợp vì lý do khách quan mà người khởi kiện không thể nộp đầy đủ tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện thì họ phải nộp tài liệu, chứng cứ hiện có để chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Người khởi kiện bổ sung hoặc giao nộp bổ sung tài liệu, chứng cứ khác theo yêu cầu của Tòa án trong quá trình giải quyết vụ án.

Đương sự có thể tải mẫu đơn khởi kiện ly hôn được quy định tại Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao theo đường link đính kèm dưới đây.

https://www.mtpartners.vn/wp-content/uploads/2023/07/Mau-don-khoi-kien-ly-hon-2023.docx

Khi soạn đơn khởi kiện ly hôn, đương sự cần lưu ý cung cấp đủ các thông tin dưới đây để toà án có thể thụ lý và giải quyết trọn vẹn vụ việc:

(i). Cơ sở cho việc kết hôn: theo giấy chứng nhận đăng ký kết hôn số ngày bao nhiêu? Đăng ký ở đâu?

(ii). Mô tả tình trạng hôn nhân hiện tại: có sống chung hay không? Mối quan hệ hiện tại thế nào?

(iii). Các con chung (nếu có): họ tên và ngày tháng năm sinh, kèm theo thông tin giấy đăng ký khai sinh. Nêu rõ yêu cầu phân chia quyền nuôi con như thế nào, mức cấp dưỡng của người không trực tiếp nuôi dưỡng.

(iv). Tài sản chung (nếu có): mô tả các tài sản chung và yêu cầu phân chia tài sản chung.

(v). Nợ chung (nếu có): các khoản nợ chung và yêu cầu giải quyết nợ chung.

MT & Partners mong bài viết sẽ mang lại kiến thức hữu ích cho quý bạn đọc.

196

Gửi thành công