MT&Partners

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam

13-08-22 MTParners

Mọi cá nhân, tổ chức đều có nhu cầu bảo hộ đối với hình ảnh, thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác do mình tạo ra. Một trong những tài sản đó là nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ.

MT & Partners hiện là đơn vị chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam.

Đến với MT & Partners, chúng tôi sẽ trực tiếp tư vấn và soạn thảo mọi loại hồ sơ giấy tờ cần thiết đăng ký nhãn hiệu theo quy định pháp luật. Quý khách chỉ cần cung cấp mẫu nhãn hiệu cần đăng ký, mọi công việc và thủ tục còn lại sẽ do luật sư của MT & Partners thực hiện.

Đến với MT & Partners, mọi vấn đề pháp lý của Quý khách sẽ được giải quyết NHANH CHÓNG – ĐƠN GIẢN – TIẾT KIỆM.

264

Gửi thành công