MT&Partners

Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

13-08-22 MTParners

Mọi cá nhân, tổ chức đều có nhu cầu bảo hộ đối với hình ảnh, thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác do mình tạo ra. Một trong những tài sản đó kiểu sáng công nghiệp.

Để được bảo hộ, kiểu sáng công nghiệp phải đảm bảo các yếu tố:

– Có tính mới: Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính mới nếu kiểu dáng công nghiệp đó khác biệt đáng kể với những kiểu dáng công nghiệp đã bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên nếu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên.

– Có tính sáng tạo: Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính sáng tạo nếu căn cứ vào các kiểu dáng công nghiệp đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên, kiểu dáng công nghiệp đó không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng.

– Có khả năng áp dụng công nghiệp: Kiểu dáng công nghiệp được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể dùng làm mẫu để chế tạo hàng loạt sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp đó bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.

MT & Partners hiện là đơn vị chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam.

Đến với MT & Partners, chúng tôi sẽ trực tiếp tư vấn và soạn thảo mọi loại hồ sơ giấy tờ cần thiết đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp theo quy định pháp luật. Quý khách chỉ cần cung cấp tác phẩm cần đăng ký, mọi công việc và thủ tục còn lại sẽ do luật sư của MT & Partners thực hiện.

Đến với MT & Partners, mọi vấn đề pháp lý của Quý khách sẽ được giải quyết NHANH CHÓNG – ĐƠN GIẢN – TIẾT KIỆM.

236

Gửi thành công