MT&Partners

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có đặc điểm gì?

25-04-22 MT & Partners

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên luôn là loại hình doanh nghiệp được đăng ký thành lập mới nhiều nhất trong số các loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam. Vậy đặc điểm gì khiến loại hình công ty này thu hút các nhà đầu tư đến vậy? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Đặc điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được quy định tại Điều 74 Luật Doanh nghiệp năm 2020:

Điều 74. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.

4. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ theo quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật này.”

1. ĐẶC ĐIỂM CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Dựa vào quy định pháp luật trên đây, có thể thấy công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có những đặc điểm cơ bản sau:

1.1. Thành viên công ty

Số lượng thành viên gồm một thành viên duy nhất trong suốt quá trình hoạt động. Thành viên công ty có thể là một cá nhân hoặc một tổ chức. Thành viên này là người góp vốn, đồng thời là người thành lập, người quản lý công ty.

Nếu so với loại hình doanh nghiệp tư nhân thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có điểm giống ở chỗ là loại hình doanh nghiệp một chủ. Tuy nhiên, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể thành lập bởi tổ chức hoặc cá nhân, trong khi chủ của doanh nghiệp tư nhân chỉ có thể là cá nhân. Ngoài ra, so với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, hai loại hình công ty này khác nhau ở số lượng thành viên tham gia góp vốn. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chỉ có một thành viên duy nhất, cũng là chủ sở hữu công ty.

1.2. Trách nhiệm tài sản

Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải có sự tách tạch tài sản giữa tài sản Chủ sở hữu công ty và tài sản của công ty. Nguyên tắc phân tách tài sản được áp dụng trong mọi quan hệ tài sản, nợ nần và trách nhiệm pháp lý của công ty trong quá trình hoạt động.

1.3. Tư cách pháp nhân

Theo Điều 74 Bộ luật Dân sự năm 2015, một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau: Được thành lập hợp pháp; Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ; Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó; Nhân danh mình tham gia các quan hệ một cách độc lập. Kết hợp với phần phân tích về trách nhiệm tài sản trên đây, có thể thấy công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đáp ứng đủ các điều kiện để được công nhận là pháp nhân. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

1.4. Cơ chế về vốn

Chủ sở hữu được chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác. Nếu chủ sở hữu chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của mình cho người khác. Trong trường hợp này, chủ sở hữu mới sẽ tiếp nhận công ty và tiếp tục điều hành kinh doanh trên cơ sử công ty đã có, cũng có thể thay đổi cho phù hợp với nhu cầu và phương hướng của mình. Nếu chủ sở hữu công ty chuyển nhượng một phần vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác có thể làm thay đổi mô hình công ty thì công ty phải thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh để tổ chức lại hoạt động công ty theo loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc Công ty cổ phần.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được phát hành cổ phiếu. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được phát hành cổ phiếu cho thấy sự gia nhập của người ngoài vào công ty bị hạn chế hơn so với Công ty cổ phần. Tuy nhiên, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được phát hành trái phiếu để huy động vốn khi đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật, điều lệ công ty và căn cứ vào nhu cầu của công ty.

2. ƯU ĐIỂM VÀ HẠN CHẾ

Từ đặc điểm rút ra những ưu điểm và hạn chế của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

2.1. Ưu điểm

– Chế độ chịu trách nhiệm hữu hạn nên mức độ chịu rủi ro của chủ sở hữu thấp hơn.

– Do có hình thức công ty một chủ nên người chủ sở hữu có toàn quyền quyết định mọi vấn đề của công ty mà không lo sợ bị chia sẻ quyền lực. Khi cần quyết định những vấn đề cấp bách, chủ sở hữu công ty sẽ đưa ra quyết định nhanh chóng, kịp thời mà không cần chờ đợi sự biểu quyết nhất trí từ các đồng sở hữu khác.

– Cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, linh động, thủ tục đăng ký kinh doanh đơn giản thuận tiện cho các cá nhân, tổ chức muốn thành lập loại hình doanh nghiệp này.

2.2. Hạn chế

– Khả năng huy động vốn hạn chế.

– Với tính chất chịu trách nhiệm hữu hạn về tài sản nên nhiều cá nhân, tổ chức khi làm ăn với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đều tỏ ra khá e dè, thận trọng. Bởi nếu chủ sở hữu lợi dụng công ty để kinh doanh với mục đích gian trá thì điều đó có thể mang lại rủi ro rất lớn cho khách hàng và các chủ nợ.

– Một cá nhân làm chủ sở hữu sẽ bị hạn chế về năng lực quản trị điều hành, năng lực tài chính và khả năng chiếm lĩnh thị trường trong thời buổi cạnh tranh khốc liệt, chính điều này làm hạn chế khả năng phát triển, cạnh tranh, hội nhập và sự lớn mạnh của doanh nghiệp, mức độ đóng góp về ngân sách, giải quyết công ăn việc làm…

MT & Partners rất mong bài viết sẽ mang lại kiến thức hữu ích cho quý bạn đọc.

508

Gửi thành công