MT&Partners
TRANH CHẤP DÂN SỰ

TRANH CHẤP DÂN SỰ

Tranh chấp về dân sự là một trong những tranh chấp thuộc thẩm quyền của tòa án, bao gồm nhiều loại tranh chấp:

 1. Tranh chấp về quốc tịch Việt Nam giữa cá nhân với cá nhân.
 2. Tranh chấp về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản.
 3. Tranh chấp về giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự.
 4. Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ.
 5. Tranh chấp về thừa kế tài sản.
 6. Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
 7. Tranh chấp về bồi thường thiệt hại do áp dụng biện pháp ngăn chặn hành chính không đúng theo quy định của pháp luật về cạnh tranh, trừ trường hợp yêu cầu bồi thường thiệt hại được giải quyết trong vụ án hành chính.
 8. Tranh chấp về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước theo quy định của Luật tài nguyên nước.
 9. Tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai; tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng rừng theo quy định của Luật bảo vệ và phát triển rừng.
 10. Tranh chấp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo chí theo quy định của pháp luật về báo chí.
 11. Tranh chấp liên quan đến yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu.
 12. Tranh chấp liên quan đến tài sản bị cưỡng chế để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.
 13. Tranh chấp về kết quả bán đấu giá tài sản, thanh toán phí tổn đăng ký mua tài sản bán đấu giá theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.
 14. Các tranh chấp khác về dân sự, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

Mỗi cá nhân và pháp nhân trong đời sống hàng ngày không thể tránh khỏi những tranh chấp không mong muốn. Do đó, khi phát sinh tranh chấp, cần thiết phải có đơn vị tư vấn luật hỗ trợ, để có thể bảo vệ tối đa quyền lợi hợp pháp của cá nhân và pháp nhân đó. Với đội ngũ luật sư nhiều kinh nghiệm, Công ty Luật TNHH MT & Partners sẽ đại diện quý khách soạn thảo hồ sơ khởi kiện, tham gia tố tụng tại mọi cấp tòa án và việc thi hành án. Với phương châm “Nỗ lực hết mình vì Lợi ích hợp pháp của Khách hàng”, MT&Partner là sự lựa chọn đúng đắn để giải quyết mọi tranh chấp dân sự của quý khách hàng tại tòa án. Quý khách hàng hãy liên hệ Công ty Luật TNHH MT & Partners để được tư vấn và hỗ trợ sớm nhất.

Submitted