MT&Partners

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

01-01-23 MTParners

Hiện nay, quy định về tuyển dụng Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam được quy định chủ yếu tại Nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2022.

Thủ tục và trình tự gia hạn giấy phép lao động của người nước ngoài lần lượt được quy định tại Điều 17, 18, và 19 của nghị định. Theo đó, trước ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn, người sử dụng lao động (công ty) phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho Bộ Lao động – Thương binh và xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó. Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động sẽ bao gồm:

1. Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động (công ty).

2. 02 ảnh màu (kích thước 4 cm x 6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

3. Giấy phép lao động còn thời hạn đã được cấp.

4. Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

6. Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.

7. Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe

8. Một trong các giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động (công ty) theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp.

Các lưu ý liên quan đến thủ tục gia hạn giấy phép lao động:

1. Giấy tờ quy định tại các Mục 3, 4, 6 và 7 là 01 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì phải hợp pháp hóa lãnh sự và phải dịch ra tiếng Việt trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật.

2. Đối với trường hợp người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức Hợp đồng lao động, sau khi người lao động nước ngoài được gia hạn giấy phép lao động thì người sử dụng lao động (công ty) và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động.

  • Người sử dụng lao động (công ty) phải gửi hợp đồng lao động đã ký kết theo yêu cầu tới cơ quan có thẩm quyền đã gia hạn giấy phép lao động đó. Hợp đồng lao động là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực.

3. Chỉ được gia hạn một lần với thời hạn tối đa là 02 năm.

MT & Partners rất mong bài viết sẽ mang lại kiến thức hữu ích cho quý bạn đọc.

265

已提交