MT&Partners

Thông tư mới hướng dẫn về Hợp đồng thi công xây dựng của Bộ xây dựng

30-05-23 MTParners

Thông tư số 02/2023/TT-BXD do Bộ xây dựng ban hành ngày 03 tháng 03 năm 2023 hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng bắt đầu có hiệu lực từ ngày 20 tháng 04 năm 2023. Thông tư hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hợp đồng xây dựng; công bố và hướng dẫn sử dụng mẫu hợp đồng thi công xây dựng, mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng, mẫu hợp đồng Thiết kế – Mua sắm vật tư, thiết bị – Thi công xây dựng công trình (sau đây viết tắt là EPC).

Đây là thông tư hết sức quan trọng trong việc xác lập và quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công và hợp đồng xây dựng giữa doanh nghiệp dự án với các nhà thầu xây dựng thực hiện các gói thầu thuộc dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Đồng thời, các tổ chức, cá nhân có thể tham khảo các quy định tại Thông tư này để xác lập và quản lý hợp đồng xây dựng đối với các dự án sử dụng vốn khác.

Tại các hợp đồng mẫu kèm theo Thông tư số 02/2023/TT-BXD, nội dung và bố cục trình bày đã có sự thay đổi lớn so với các hợp đồng mẫu trước đây. Tổng thể có sự tiến bộ lớn khi tiếp thu và tịnh tiến đến các form hợp đồng mẫu của Hiệp hội quốc tế các kỹ sư tư vấn (FIDIC).

MT&Partners trân trọng giới thiệu thông tư quan trọng này và rất mong bài viết sẽ mang lại kiến thức hữu ích cho quý bạn đọc.

Xem chi tiết thông tư tại: TT 02-2023-BXD ve HD xay dung

177

已提交